Unesco Vlaanderen

Unesco roept op om onderwijsverdrag te ratificeren

Gepubliceerd op 24/04/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

België is niet aangesloten bij het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs.

Als onderdeel van haar #RightToEducation-campagne neemt Unesco deel aan de Global Action Week for Education 2019 (24 april - 1 mei) die dit jaar gericht is op het realiseren van het recht op  inclusief, rechtvaardig, kwalitatief en gratis openbaar onderwijs. Bij deze gelegenheid roept Unesco op tot de ratificatie van het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs, het enige juridisch bindende internationale verdrag dat uitsluitend is gewijd aan het recht op onderwijs.

Het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs is in 1960 aangenomen door de Algemene Conferentie van Unesco. Het is een voorloper van de normstellende instrumenten van Unesco op het gebied van onderwijs. Het bevestigt dat onderwijs een fundamenteel recht is en onderstreept de verplichtingen van staten om gratis en verplicht onderwijs te garanderen en verbiedt elke vorm van discriminatie. Tezelfdertijd moet gelijkheid van onderwijskansen worden bevorderd.

Met deze oproep dringt Unesco er bij de lidstaten die dit cruciale verdrag nog niet hebben geratificeerd op aan om dit te doen, omdat het een hoeksteen vormt van de Onderwijs  Agenda 2030. Unesco neemt wereldwijd het voortouw in de coördinatie van de Onderwijs Agenda 2030 die streeft naar inclusief, kwaliteitsvol onderwijs en naar het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Het verdrag is tot dusver door 104 lidstaten geratificeerd. België is daar niet bij.

De #RightToEducation-campagne van Unesco heeft tot doel wereldwijd bewustzijn te creëren voor dit cruciale mensenrecht. Nog steeds blijven miljoenen mensen, zowel jongeren als volwassenen, verstoken van onderwijs waardoor ze niet ten volle kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap. De digitale campagne werd oorspronkelijk gelanceerd ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.