Unesco Vlaanderen

Unesco waarschuwt voor roekeloze genetische manipulatie

Gepubliceerd op 04/12/2018 door Unesco Platform Vlaanderen

Internationaal afgesproken principes om de mensenrechten en menselijke waardigheid te respecteren bij medisch onderzoek moeten worden nageleefd.

Naar aanleiding van de recente berichten dat er in China mogelijk twee baby's zijn geboren na genetische manipulatie, komt Unesco met een verklaring waarin de Organisatie herhaalt dat het absoluut noodzakelijk is om internationaal overeengekomen principes na te leven. De mensenrechten en menselijke waardigheid moeten centraal staan bij elk medisch onderzoek en de medische behandeling van mensen.

Hoewel de ontwikkelingen in technieken voor het bewerken van het genoom een veelbelovende wetenschappelijke vooruitgang vormen met een groot potentieel belang voor de mensheid, vindt Unesco het haar plicht om regeringen en de wetenschappelijke gemeenschap te herinneren aan de ethische beginselen van de Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en de Mensenrechten (1997).

Moratorium

Er is voorzichtigheid geboden wanneer het gaat om genmodificaties die zullen worden doorgegeven aan volgende generaties, zoals kiemlijntherapie en het modificeren van menselijke embryo's. In dit verband pleitte het Internationaal Bio-ethiek Comité (IBC) van Unesco in 2015 voor een moratorium op deze procedures, tenminste zolang de veiligheid en effectiviteit ervan onbewezen blijven.

In overeenstemming met deze aanbevelingen vraagt Unesco onderzoekers, instellingen en regeringen om universeel overeengekomen principes en procedures voor onderzoek te respecteren. De Organisatie roept regeringen ook op om samen te werken bij het nemen van maatregelen voor het garanderen van ethisch verantwoord onderzoek, waarbij de eventuele toepassing van technieken voor het bewerken van genoom gebeurt met respect voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten.

Unesco blijft de ontwikkelingen op het gebied van het bewerken van het genoom opvolgen. De Organisatie pleit voor een voortdurende internationale dialoog over de ethische implicaties van het bewerken van het genoom voor het individu, de samenleving en de mensheid als geheel.