Unesco Vlaanderen

Welk onderwijs voor de toekomst?

Gepubliceerd op 22/01/2016 door Unesco Platform Vlaanderen

 

De internationale gemeenschap heeft een nieuwe ontwikkelindsagenda uitgewerkt: Agenda 203 voor duurzame ontwikkeling met 17 hoofddoelen. Een ervan is gewijd aan onderwijs en Unesco is belast met de coördinatie van de uitvoering ervan.

In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen werkte Unesco het actieprogramma Education 2030 uit. Daarin staan inclusief kwaliteitsvol onderwijs en levenslange leerkansen voor iedereen centraal.

De complexiteit van het wereld waarin we vandaag leven, vergt een allesomvattende aanpak van onderwijs. Het beleid terzake moet steunen op een beter begrip van de manier waarop kennis wordt gecreeërd, gecontroleerd, verspreid, verworven, gevalideerd en gebruikt. Het vergt eveneens de verdere uitwerking van ethische principes zodat onderwijs en kennis worden beschouwd als elementen die het algemeen welzijn ten goede komen en als dusdaning moeten beheerd worden.

De publicatie Rethinking Education: Towards a global common good? biedt stof tot nadenken over hoe het onderwijs kan worden afgestemd op de toekomst. Daarmee ligt ze in het verlengde van het standaardwerk Learning: The treasure within (1996) dat zich ook boog over de vraag hoe het onderwijs het best kan antwoorden op de behoeften van de hedendaagse samenleving.


Download Rethinking Education: Towards a global common good?