Unesco Vlaanderen

Wereldwijd debat over de toekomst van het onderwijs

Gepubliceerd op 02/10/2019 door Unesco Platform Vlaanderen

Unesco komt met een initiatief om een toekomstgericht debat over het onderwijs te voeren en de krijtlijnen te tekenen voor een nieuw onderwijsbeleid.

Unesco heeft een nieuw initiatief gelanceerd om te bedenken hoe kennis en leren de toekomst van de mensheid kunnen vormen in een context van toenemende complexiteit, onzekerheid en precariteit. Het initiatief kreeg de titel 'Futures of Education: Learning to Become' en is voorgesteld tijdens een evenement op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York op 25 september 2019.

Het initiatief wil heroverwegen hoe kennis en leren kunnen bijdragen aan het algemeen welzijn van de mensheid, zei Unesco-directeur-generaal Audrey Azoulay. Over de leidende rol van Unesco in het onderwijs zei Azoulay: “Ons diep humanistische DNA kan ons niet toelaten om onderwijs te beperken tot een technische of technologische kwestie, zelfs niet tot een economische.”

Er is een internationaal comité van experts aangesteld onder het voorzitterschap van Sahle-Work Zewde, president van Ethiopië. Het comité zal het gesprek aangaan over de toekomst van het onderwijs met actoren en betrokkenen op alle niveaus. Bedoeling is om in november 2021 een rapport voor te stellen met een toekomstgerichte visie op wat onderwijs en leren nog kunnen worden en met duidelijke richtlijnen voor het uitwerken van een beleid.

Volgens Audrey Azoulay zal het initiatief een wereldwijd debat over de toekomst van het onderwijs op gang brengen. Een toekomstgericht debat, voortbouwend op de diverse en vruchtbare manieren van leren die wereldwijd worden toegepast. Een debat ook gegrondvest in de mensenrechten en hoe die de waardigheid van iedereen moeten te goede komen.

Meer informatie over 'Futures of Education: Learning to Become'. >